Remiza OSP Kamionna po remoncie - 12.2020 r.
OSP  KAMIONNA - GENERALNY REMONT REMIZY - 2020

     Remiza OSP w Kamionnej została wybudowana w 1946 roku. Drewniana strażnica stała w innym miejscu (w sąsiedztwie mostu pod szkołą). Taką też budowlę w całości druhowie przewieźli na przodkach (przodek - to przednia część wozu konnego) w okolice starej szkoły przy krzyżu. Murowana remiza strażacka stanęła w 1972 r. w miejscu, w którym stoi dzisiaj. Wydarzenia te, to wycinki ciekawej historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionnej, którą tworzą pracowici i sympatyczni Mieszkańcy tej miejscowości.
    Kolejny historyczny etap remiza strażacka przeszłą w 2020 roku. Przedprowadzony został bowiem kapitalny remont pomieszczeń, z których korzystają druhowie w czasie przygotowania do działań ratowniczych, a także gdy wracają po zakończeniu akcji ratowniczych.
    4 grudnia 2020 r. odbyło się uroczyste przekazanie do użytku gruntownie odnowionej sali szkoleniowej, pomieszczeń socjalnych i przebieralni. Pomieszczenia te zyskały także nowe wyposażenie. W ramach remontu wymieniono instalację elektryczną w całym budynku. Koszt remontu wyniósł 90.000zł, w tym 60.000zł to dofinansowanie z budżetu Gminy Trzciana, natomiast 30.000zł dopłaciło Województwo Małopolskie.
    Dzięki pomocy Pani Przewodniczącej Rady Gminy Renaty Paruch, dodatkowo udało się uzyskać środki z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego na wyposażenie remizy w wysokości 16.000zł. Oczywiście całkowity koszt remontu jest o wiele wyższy, ponieważ obejmuje jeszcze wkład pracy jaki włożyli strażacy przy tym remoncie oraz sympatycy i sponsorzy, którzy pomagali własną pracą, ofiarowanym materiałem, transportem itd.
    Budynek remizy już wcześniej został ocieplony, a od roku posiada centralne ogrzewanie gazowe, co pomoże w utrzymaniu odpowiednich warunków użytkowania. Wszystkie te działania, a także planowany jeszcze remont garażu, podniosą komfort pracy druhów strażaków, oraz poprawią warunki przechowywania sprzętu strażackiego. 

Remiza OSP Kamionna po remoncie - 12.2020 r. Remiza OSP Kamionna po remoncie - 12.2020 r.
Remiza OSP Kamionna po remoncie - 12.2020 r. Remiza OSP Kamionna po remoncie - 12.2020 r.
Remiza OSP Kamionna po remoncie - 12.2020 r.

Źródło: www.trzciana.pl

[index] [osp.kamionna]