Herb gminy Trzciana
ZGO ZOSP  RP  TRZCIANA
KADENCJA 2011 - 2015 KADENCJA 2016 - 2020
Zarząd Gminnego Oddziału ZOSP RP w Trzcianie w kadencji 2011-2015. arząd Gminnego Oddziału ZOSP RP w Trzcianie w kadencji 2016-2020.

ZARZĄD GMINNY: Prezes - Józef Nowak, Wiceprezes - Franciszek Zatorski, Wiceprezes - Stanisław Tracz, Sekretarz - Jerzy Dudek, Skarbnik - Stanisław Kowalczyk, Komendant Gminny - Stanisław Piasecki, Członkowie Zarządu: Jan Truś, Krzysztof Kącki.

GMINNA KOMISJA REWIZYJNA: Przewodniczący - Ryszard Śliwa, Wiceprzewodniczący - Wiesław Wrona, Sekretarz - Jerzy Kącki (zm. 2012).

ZARZĄD GMINNY: Prezes - Józef Nowak, Wiceprezes - Krzysztof Kącki, Wiceprezes - Stanisław Tracz, Sekretarz - Jerzy Dudek, Skarbnik - Stanisław Kowalczyk, Komendant Gminny - Stanisław Piasecki, Członkowie Zarządu: Emil Kukla, Robert Grabowski.

GMINNA KOMISJA REWIZYJNA: Przewodniczący - Stanisław  Anielski, Wiceprzewodniczący - Tomasz Mikołajek, Sekretarz - Eugeniusz Dziedzic

KADENCJA 2001 - 2005 KADENCJA 2006 - 2010
Zarząd Gminny ZOSP RP w Trzcianie w kadencji 2001 - 2005. Zarząd Gminnego Oddziału ZOSP RP w Trzcianie w kadencji 2006-2010.
ZARZĄD GMINNY: Prezes - Józef Nowak, Wiceprezes - Franciszek Zatorski, Sekretarz - Jerzy Dudek, Skarbnik - Stanisław Kowalczyk, Komendant Gminny - Augustyn Leśniak (od 10.2001 Stanisław Piasecki), Zastępca Komendanta Gminnego -Stanisław Piasecki, Członkowie Zarządu: Emil Kukla, Stanisław Tracz.

GMINNA KOMISJA REWIZYJNA
: Przewodniczący - Wiesław Wrona,
Wiceprzewodniczący - Stanisław Kącki, Członek - Krzysztof Kącki
ZARZĄD GMINNY: Prezes - Józef Nowak, Wiceprezes - Franciszek Zatorski, Wiceprezes - Stanisław Tracz, Sekretarz - Jerzy Dudek, Skarbnik - Stanisław Kowalczyk, Komendant Gminny - Stanisław Piasecki, Członkowie Zarządu: Emil Kukla, Krzysztof Kącki.

GMINNA KOMISJA REWIZYJNA: Przewodniczący - Ryszard Śliwa, Wiceprzewodniczący - Wiesław Wrona, Sekretarz - Anna Błasińska.

Zarząd Gminny ZOSP RP w Trzcianie wybrany na II Zjeździe Gminnym (31.03.2001 r.).
Liczba OSP: 7, w tym KSRG - 1 (OSP Trzciana). Liczba członków w 2001 roku - 211.

Zarząd Gminnego Oddziału ZOSP RP w Trzcianie wybrany na III Zjeździe Gminnym (05.06.2006 r.).
Liczba OSP: 7, w tym KSRG - 1 (OSP Trzciana). 2 MDP. Liczba członków w 2006 roku - 247.

LINKI

ZAWODY GMINNE 2017

ZJAZD 2016

SELEKTYWNE ALARMOWANIE

ZAWODY GMINNE 2015

GMINNE ELIMINACJE OTWP 2016

ZJAZD 2011

GMINNE ELIMINACJE OTWP 2015

ZAWODY GMINNE 2008

GMINNE ELIMINACJE OTWP 2014

GMINNE ĆWICZENIA 2006

GMINNE ELIMINACJE OTWP 2013

ZJAZD 2006

GMINNE ELIMINACJE OTWP 2012

ZAWODY GMINNE 2004

GMINNE ELIMINACJE OTWP 2011

GMINNE ĆWICZENIA 2003

GMINNE ELIMINACJE OTWP 2010

ZJAZD 2001

JEDNOSTKI

OSP KAMIONNA OSP KIERLIKÓWKA OSP LESZCZYNA OSP ŁĄKTA DOLNA
OSP RDZAWA OSP UJAZD OSP TRZCIANA
[wstecz]