60 - LECIE OSP BORÓWNA

Obchody 60-lecia OSP Borówna. Obchody 60-lecia OSP Borówna.

        Dzień 17. październik 2010 r. będzie kojarzył się wszystkim strażakom z OSP Borówna (gmina Lipnica Murowana) z poświęceniem i przekazaniem sztandaru oraz samochodu pożarniczego marki Mercedes Benz. Stało się to w dniu jubileuszu 60. lecia jednostki. Uroczystość rozpoczęła Msza Św. w Kościele pw. św. Stanisława BM w Borównej, podczas której Ksiądz Prałat Zbigniew Kras poświęcił sztandar i samochód strażacki. Uroczystego nadania i przekazania sztandaru dokonał a Wicewojewoda Małopolski, a zarazem Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Stanisław Sorys, który jednocześnie odznaczył jednostkę OSP Borówna srebrnym medalem "Za zasługi dla pożarnictwa". Zostały także wręczone dyplomy i odznaczenia dla zasłużonych strażaków.
     Zakup sztandaru został sfinansowany dzięki wsparciu z budżetu Gminy Lipnica Murowana, składkom mieszkańców, Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Lipnickiej i sponsorów. Z budżetu Gminy przekazano również 25 000 zł na zakup samochodu bojowego wraz z autopompą. Działania te doszły do skutku staraniem Wójta Gminy Lipnica Murowana Tadeusza Klimka.
     OSP Borówna to najmłodsza jednostka OSP na terenie Gminy Lipnica Murowana. Powstała 7. maja 1950 roku z inicjatywy mieszkańców wsi. Wcześniej Borówna nie posiadając swojej straży zdana była na pomoc sąsiednich wiosek. W latach 50. została zakupiona ręczna sikawka od OSP z Lipnicy Murowanej, za pieniądze pochodzące ze składek mieszkańców. Jest ona w posiadaniu Jednostki do dnia dzisiejszego. Po wielu perturbacjach druhowie w latach 80. wybudowali własną remizę, która służy im do dzisiaj. Jednostka przez wiele lat czekała na doposażenie w samochód pożarniczy - w 2004 roku OSP Lipnica Dolna przekazała im samochód marki Żuk.
    Aktywność druhów z OSP Borówna nie koncentruje się wyłącznie wokół działalności ratowniczo-gaśniczej. Na przestrzeni lat włączali się w szereg prac związanych z poprawą infrastruktury m.in.: w budowę drogi, gazyfikację, telefonizację. Biorą również udział w uroczystościach narodowych i religijnych, współorganizują obrzędy wieńca dożynkowego oraz imprezę plenerową  "Jesień w Borze".
     W roku, 2008 jako pierwsi z terenu Gminy Lipnica Murowana odnowili będącą w ich posiadaniu sikawkę konną oraz wzięli udział w Międzynarodowych Zawodach Sikawek Konnych w Trzebiatowie. Inicjatorem tych działań był Stanisław Kałamajka, a jego działania w tym temacie wsparł organizacyjnie i finansowo Wójt Gminy Tadeusz Klimek.
     Chociaż w porównaniu ze swoimi bratnimi drużynami z Lipnicy druhowie OSP Borówna posiadają skromne wyposażenie, to zawsze są na czas tam, gdzie oczekuje się od nich pomocy. Tak było m.in. w trakcie majowych powodzi, gdy strażacy z Borównej włączyli się w działania ratownicze na terenie powiatu bocheńskiego.
    Życzmy druhom z Borównej z okazji ich święta kolejnych pięknych rocznic oraz niewielu okazji do wykorzystania w praktyce swoich umiejętności oraz sprzętu gaśniczego. Niech zgodnie ze swoim mottem niosą pomoc i ratunek "Bogu na chwałę, ludziom na pożytek"

RELACJA W SERWISIE GMINY LIPNICA MUROWANA >>>

Źródło: www.lipnicamurowana.pl

[ospborówna]

[archiwum2010]