OSP   ŁAPCZYCA - NOWY SZTANDAR NA 75-LECIE
Nowy sztandar dla OSP Łapczyca.

    W niedzielę, 2 maja 2010 roku, Ochotnicza Straż Pożarna w Łapczycy obchodziła swoje 75-lecie. Podczas mszy świętej, która odbyła się w kościele parafialnym o godzinie 14-tej  został poświęcony nowy sztandar ufundowany dla jednostki.
    Ochotnicza Straż Pożarna w Łapczycy została zarejestrowana w roku 1935. Jej założycielami byli: Michał Bieda i Jan Łuczyński, a w skład ówczesnego zarządu wchodzili: Władysław Ból - komendant, Władysław Strzałka - prezes, Franciszek Góral - sekretarz, Tadeusz Bieda - skarbnik. Na wyposażeniu jednostki była ręczna pompa ciągnięta do pożaru ręcznie lub konno. W 1947 roku została poświęcona "sikawa motorowa", która służyła do lat 60. Później dokonano zakupu motopompy, a pierwszy samochód pojawił się w połowie lat 90. ubiegłego wieku.
     Wśród najważniejszych akcji OSP Łapczyca wymieniono gaszenie licznych pożarów w latach 1968 - 1974. Jak się później okazało wybuchły one wskutek umyślnego podpalenia. Druhowie brali udział zarówno w akcji "Susza" jak i wielokrotnie ratowali dobytek mieszkańców posesji zagrożonych zalaniem przez wezbrany strumień przepływający przez sołectwo, współpracują z samorządem.

    Współorganizują imprezy rozrywkowe i patriotyczne, uczestniczą w uroczystościach państwowych i kościelnych.  W trakcie uroczystości pożegnano stary sztandar i uroczyście przyjęto nowy. Jubileusz był także okazją do wyróżnienia najbardziej zasłużonych druhów. Ludwik Węgrzyn - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni, złote medale "Za Zasługi dla Pożarnictwa" wręczył: Władysławowi Bielakowi, Stanisławowi Lizakowi i Fryderykowi Pagaczowi. Srebrne Medale otrzymali: Stanisław Zając, Marian Nanek, Mariusz Lech, Stanisław Pagacz i Kazimierz Buczek, a brązowe: Janusz Łanocha, Adam Buczek, Jacek Buczek, Stanisław Czaja i Wojciech Bielak. Przyznano także sześć odznak "Wzorowy Strażak".
     Obecnie jednostkę OSP tworzą: Władysław Bielak - prezes, Stanisław Zając - zastępca prezesa Stanisław Lizak - naczelnik, Kazimierz Buczek - zastępca naczelnika, Stanisław Czaja - sekretarz, Marian Nanek - skarbnik. Pozostali członkowie to: Janusz Łanocha, Adam Buczek, Jacek Buczek, Wojciech Bielak, Mariusz Lech, Mirosław Marzec, Krzysztof Janik, Michał Wierzchowski, Leszek Nanek, Bartłomiej Kmiecik, Wiesław Żółkowski, Fryderyk Pagacz, Sebastian Lech, Andrzej Jagosz i Sylwester Lizak. Członkiem wspierającym jest Stanisław Całka. Na wyposażeniu jednostki znajdują się: volkswagen T-4, motopompy, pompa szlamowa, pilarka i sprzęt do akcji przeciwpowodziowych.

Źródło:Dziennik Polski, Foto: Przemysław Konieczny.

[wstecz]