ZOP ZOSP RP W BOCHNI - MATERIAŁY FILMOWE

2009 ROK

Regionalne Spotkanie Opłatkowe Strażaków w Tarnowie - cz. 3.

Regionalne Spotkanie Opłatkowe Strażaków w Tarnowie - cz. 1.

Regionalne Spotkanie Opłatkowe Strażaków w Tarnowie - cz. 2.

VIII. Pielgrzymka Strażaków do Sanktuarium w Łagiewnikach.

Strażackie Zaduszki Gminy Żegocina.

125-lecie OSP Lipnica Murowana - cz. 3.

125-lecie OSP Lipnica Murowana - cz. 4.

125-lecie OSP Lipnica Murowana - cz. 1.

125-lecie OSP Lipnica Murowana - cz. 2.

Święto Strażaka 2009 w Gminie Trzciana.

Ślubowanie i pasowanie MDP Gminy Żegocina.

Powiatowe obchody Dnia Strażaka 2009 - cz. 3.

Święto Strażaka 2009 w Gminie Żegocina.

Powiatowe obchody Dnia Strażaka 2009 - cz. 1.

Powiatowe obchody Dnia Strażaka 2009 - cz. 2.

Wręczenie sztandaru OSP w Moszczenicy - cz. 1.

Wręczenie sztandaru OSP w Moszczenicy - cz. 2.

Inauguracja działalności OSP Ispina - cz. 1.

Inauguracja działalności OSP Ispina - cz. 2.

Wielka Gala Strażacka w Tarnowie.

Strażackie orkiestry na wiśnickiej paradzie.

Eliminacje gminne OTWP w Żegocinie.

Eliminacje   powiatowe OTWP w Bochni.

Auto dla OSP Ispina.

Narada w PSP Bochnia.

MATERIAŁY FILMOWE 2008 >>>

Powrót do strony głównej.