STRAŻACKIE POCZTY SZTANDAROWE
Poczy sztandarowe

    Strażacką uroczystość trudno sobie wyobrazić bez udziału pocztu sztandarowego. Większe zgromadzenie, na przykład jubileusz jednostki, poświęcenie strażnicy, wręczenie sztandaru, pogrzeb strażaka gromadzi nawet kilkadziesiąt pocztów sztandarowych. Zaproszeni strażacy z okolicznych jednostek przybywają na ogół ze swoim sztandarem. Ranga strażackiej uroczystości bywa często mierzona ilością prezentowanych sztandarów. Poczet sztandarowy, to inaczej "asysta do przenoszenia i ochrony sztandaru". Tak go określa "Słownik języka polskiego". Na poczcie sztandarowym ciąży troska o godne noszenie sztandaru. Przy wręczeniu nowego sztandaru często słyszymy słowa: "strzeżcie go jak źrenicy oka". Gdy poświęcam sztandar, przypominam, czym on jest. Mówię wówczas, że "jest darem bezcennym, będącym symbolem wiary i nadziei, wierności i męstwa, odwagi i poświęcenia, ofiarności i wytrwałości". Potem brzmi nuta prośby: "Niech będzie należycie czczony, ceniony, szanowany i otaczany nieustanną opieką. Niech wyraża najwyższe wartości moralne i patriotyczne, oparte na najszlachetniejszych ideałach miłości Boga i bliźniego".
      Ogólnie rzecz ujmując, nie mam wątpliwości, że strażacy szanują sztandar. Gdy nie jest prezentowany, ma swoje miejsce w gablocie. Stare sztandary przechowywane są z dużym sentymentem. Im starsze, tym bardziej cenne. Mają swoją bogatą historię. Sztandary są odmianą chorągwi. Chorągwie były od czasów rzymskich znakami i symbolami wojskowymi. Od średniowiecza stały się symbolami państwa, organizacji kościelnych i społecznych. Chorągiew składa się z pionowego (nośnego) i poziomego drzewca z przymocowanym płatem zwieszającej się tkaniny o określonych barwach. Sztandar składa się z płatu tkaniny przymocowanego do pionowego drzewca (por. Encyklopedia katolicka). Strażacki sztandar ma jeszcze dodatkowy powód do oddawania mu szacunku. Widnieje na nim postać św. Floriana, patrona strażaków. Kościół błogosławi wizerunki świętych, a szczególnie te, które są przeznaczone do publicznej czci. Czcimy święte obrazy nie tylko w kościołach, ale wszędzie tam, gdzie się znajdują.
Nie bez powodu jednak przypominam o obowiązku oddania honoru i szacunku sztandarowi. Nie jest aż tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Sztandar wyjęty z oszklonej gabloty często jest wieziony pod opieką pocztu na odległą uroczystość. Zadbajmy o odpowiedni pokrowiec. Może on i jest, ale po uroczystości go nie widać. Wiadomo, że nie zmieści się w kieszeni munduru. Pomyślmy, aby ktoś go przyniósł i może odniósł zabezpieczony sztandar. Nie będzie wówczas widać pośpiesznie zwiniętego sztandaru, opartego o mur lub leżącego na ławce i narażonego na polanie grochówką. Samo życie. Podszedł do mnie jeden ze strażackich seniorów; "Niech kapelan o tym napisze". Spełniam prośbę, bo uwagę przyjąłby jeden, a przeczyta wielu.
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                         Wasz kapelan

Na podstawie art. ks. Jerzego Kołodziejczaka -  "Strażak" nr 7/2005

PREZENTUJEMY POCZTY SZTANDAROWE JEDNOSTEK OSP POWIATU BOCHEŃSKIEGO
Poczet OSP w Ujeździe (2006 r.). Poczet OSP w Trzcianie.  Poczet OSP w Rdzawie. Poczet OSP w Łąkcie Dolnej.
Poczet OSP w Ujeździe (2006 r.). Poczet OSP w Trzcianie. Poczet OSP w Rdzawie. Poczet OSP w Łąkcie Dolnej.
Poczet OSP w Kierlikówce. Poczet OSP w Kamionnej. Poczet OSP w Leszczynie. Poczet OSP Stanisławice.
Poczet OSP w Kierlikówce. Poczet OSP w Kamionnej. Poczet OSP w Leszczynie. Poczet OSP w Stanisławicach.
Poczet OSP Rozdziele. Poczet OSP w Łąkcie Górnej. Poczet OSP w Bytomsku. Poczet OSP w Bełdnie.
Poczet OSP w Rozdzielu. Poczet OSP w Łąkcie Górnej. Poczet OSP w Bytomsku. Poczet OSP w Bełdnie.
Poczet OSP w Lipnicy Dolnej. Poczet OSP Dziewin. Poczet OSP Moszczenica. Poczet OSP Rajbrot.
Poczet OSP w Lipnicy Dolnej. Poczet OSP Dziewin. Poczet OSP Moszczenica. Poczet OSP Rajbrot.
Poczet OSP w Ispini. Poczet OSP Siedlec. Poczet OSP w Chodenicach. Poczet OSP w Łapanowie 2017 r.
Poczet OSP w Ispini. Poczet OSP w Siedlcu. Poczet OSP w Chodenicach. Poczet OSP w Łapanowie
wstecz