Złoty Znak Związku OSP RP

Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza

KLUB ZŁOTYCH STRAŻAKÓW

    "Złoty Znak Związku OSP RP" nadawany jest za długoletnią aktywną działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej lub w Związku OSP RP. Odznaką tą może być uhonorowana osoba lub instytucja, które w sposób znaczący zasłużyły się dla działalności Związku OSP RP, jak również Ochotnicza Straż Pożarna o co najmniej 100-letniej działalności. 

    "Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza" nadawany jest za zasługi dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Medal ten mogą otrzymać OSP i ich członkowie, działacze Związku OSP RP oraz osoby, instytucje i organizacje społeczne. Medalem tym mogą być uhonorowane oddziały Związku OSP RP wyróżniające się w realizacji celów Związku. 

   Realizując postanowienie Prezydium Zarządu Gminnego ZOSP RP w Bochni, publikować będziemy,począwszy od stycznia 2014 roku, biogramy Druhen i Druhów z jednostek OSP z terenu powiatu bocheńskiego, nadesłane z poszczególnych jednostek i otrzymane od zarządów gminnych.
   Do tej pory Zarząd OP ZOSP RP w Bochni otrzymał biogramy następujących osób:

1. Paweł Anielski - OSP Kamionna

2. Leopold Grabowski - OSP Bełdno
3. Eugeniusz Szaraj - OSP Leszczyna 4. Stanisław Tracz - OSP Leszczyna
5.

wstecz