ODZNAKA "ZASŁUŻONY DLA POŻARNICTWA ZIEMI BOCHEŃSKIEJ"

Awers odznaki.

Rewers odznaki.

     Odznaka honorowa „Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Bocheńskiej" to metalowy krążek o średnicy 33 mm. Awers przedstawia postać św . Floriana i napis..Zasłużonydla Pożarnictwa Ziemi Bocheńskiej". Rewers dwa skrzyżowane toporki strażackiehełm, herb powiatu bocheńskiego wraz z napisem Oddział Powiatowy ZOSP RP w Bochni. Medal zawieszony jest na jedwabnej wstążce o szerokości 36 mm mającejpionowe paski w kolorze żółtym czerwonym (5mm), niebieskim(12mm), żółtym (5mm), czerwonym (5mm).żółtym 5mm.
    Odznaka jest jednostopniowa. Nadawana jest przez Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni zaszczególne zasługi dla rozwoju ochrony przeciwpożarowej oraz za wyróżniającą się działalność promocyjną i wspierającą pożarnictwo na terenie ziem bocheńskiej. Ma charakter dożywotni i jednorazowy.
    Jest przynawana na wniosek: Odznaka nadawana jest na wniosek:
1. Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w przypadku druhów Ochotniczych Straży Pożarnych, na podstawie Uchwały Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej. Wniosek podlega opinii Zarządu Oddziału Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, w przypadku funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej .
3. Zarządu Koła Emerytów, i Rencistów Pożarnictwa Rzeczpospolitej Polskiej w Bochni w przypadku emerytów i rencistów pożarnictwa, na podstawie uchwały.
4. Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej .

   Akt dekoracji ma uroczysty charakter Wręczenia odznaki dokonuje Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Bochni lub wyznaczony przez niego Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Bochni. Akt dekoracji obejmuje wręczenie odznaki i dokumentu stwierdzającego jego nadanie (legitymacji) oraz przypięcie odznaki.

   Odznakę ustanowiono uchwałą Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni z dnia 6 sierpnia 2018 roku.

Legitymacja odznaki.

Legitymacja odznaki.

DO POBRANIA

  

wstecz