KAPELANI BOCHEŃSKICH STRAŻAKÓW

 Ks. Zdzisław Sadko - kapelan strażaków powiatu bocheńskiego.
Ks. dr Zdzisław Sadko

   Od grudnia 2004 roku strażacy powiatu bocheńskiego mają swojego kapelana. Został nim Zdzisław Sadko - proboszcz bocheńskiej parafii św. Mikołaja, powołany przez  biskupa ordynariusza Wiktora Skworca. Pełnił obowiązki duchowego opiekuna 54 strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Bochni oraz druhów z  68 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, działających na terenie powiatu. W lutym 2015 roku zrezygnował ze stanowiska i przestał pełnić funkcję kapelana powiatowego

 Ks. Stanisław Szczygieł
Ks. Stanisław Szczygieł

    Proboszcz Parafii w Łąkcie Górnej ks. Stanisław Szczygieł został powołany na kapelana strażaków - ochotników Gminy Żegocina 27 października 2003 roku. Bp Tarnowski Wiktor Skworc, odpowiadając pozytywnie na prośbę Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Żegocinie, zamianował księdza kanonika Stanisława Szczygła duszpasterzem Strażaków Ochotników Gminy Żegocina. W 2009 roku został powołany na Zastępcę Kapelana Powiatowego Strażaków, a 10 października  2015 na Ks. Bp Andrzej Jeż  powołał go na Kapelana Powiatowego Strażaków, na 5-letnią kadencję.

 Ks. Władysław Midura.
Ks. Władysław Midura

   5 czerwca 2006 roku, podczas Zjazdu Gminnego Oddziału Związku OSP RP w Trzcianie podjęto uchwałę o powołaniu kapelana strażaków Gminy Trzciana. O pełnienie tej funkcji poproszono   ks. Władysława Midurę - proboszcza Parafii Św. Małgorzaty w Trzcianie. Ksiądz proboszcz Władysław Midura podziękował za zaszczytną funkcję i stwierdził, że z radością przyjmuje nowe obowiązki. Oficjalna  nominacja nastąpiła przez Ks. Bpa Wiktora Skworca. 16 paździenika Ks. BP Tarnowski Andrzej Jeż powołął go na Kapelana Gminnego, na 5. letnią kadencję.

Ks. Stefan Irla.
Ks. Stefan Irla

   Ks. dr Stefan Irla - proboszcz Parafii w Krzeczowie - kapelanem Jednostek Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Rzezawa został powołany przez Ks. Biskupa Wiktora Skworca na początku 2007 roku. Urodził się 20 września 1962 roku. Wyświęcony w 1987 r.

Ks. Stanisłąw Jachym.
Ks. Stanisław Jachym

   Ks. Stanisław Jachym - proboszcz w Sobolowie. Kapelan Strażaków Gminny Łapanów. Urodzony w 1953, wyświęcony w 1978 r.

Ks. Roman Kopacz
Ks. Roman Kopacz

   Ks. Roman Kopacz - Kapelan Strażaków Gminny Drwinia. Akt mianowania na tę funkcję wręczono mu 9 maja 2009 roku, podczas uroczystej inauguracji działalnośći przez OSP w Ispini. Urodził się 27 lutego 1961 roku w Jaśle. Po ukończeniu liceum w Bieczu wstąpił do seminarium w Tarnowie. Święcenia przyjął w 1986 roku. Pracował na parafiach w Gręboszowie i w Bobowej. Od 1991 roku do 1999 roku duszpasterzował na Ukrainie w diecezji żytomierskiej, we wspólnotach Emilczyno i Różyn. Od 1999 do 2006 roku był proboszczem w Przybysławicach, potem w Szczepanowicach. Od 2007 roku proboszcz w Drwini. Na dalsze 5 lat pełnienia tej fukcji 16.10.2015 roku powierzył Mu ks. bp Andrzej Jeż. Zmarł w 2020 r.

Ks. Zbigniew Kras
Ks. Zbigniew Kras

   Ks. Zbigniew Kras - proboszcz w Lipnicy Murowanej, Dziekan Dekanatu Lipnickiego - Kapelan Strażaków Gminny Lipnica Murowana. W sierpniu 2015 roku został Kapelanem Prezydenta RP Andrzeja Dudy i tym samym przestał pełnić funkcję Kapelana Strażaków Gminy Lipnica Murowana.

jachymczak01.jpg (3418 bytes)
Ks. Mariusz Jachymczak

   Ks. Mariusz Jachymczak - proboszcz w Parafii Lipnica Murowana, kapelan Gminny Strażaków, powołany do pełnienia tej funkcji przez Ks. Bpa Andrzeja Jeża w kwietniu 2019 roku. Urodził sie w Tarnowie.  W  r. 1989 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Wyświęcony przez ks. Bpa Józefa Życińskiego w 1995 r. Swoją prace duszpasterską rozpoczął w Dębnie, później przez cztery lata pracował w parafii św. Stanisława Kostki w Limanowej. Od 2002 do 2011 roku prowadził pracę duszpasterską w parafii Św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Od 2011 do tej pory pełnił duszpasterskie obowiązki w Matki Bożej Anielskiej w Dębicy. 23.08.2015 nominowany na Proboszcza Parafii w Lipnicy Murowanej.

Ks. Stefan Broniak
Ks. Stefan Broniak

  Ks.  proboszcz Stefan Broniak urodził się 28 lipca 1946 roku w Rajbrocie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1970 roku. Od 1985 roku proboszcz w Parafii pw. Św. Trójcy Przenajświętszej i Św. Leopolda w Rzezawie. 16.10.2015 roku otrzymał z rąk ks. bpa Andrzej Jeża nominację na Kapelana Gminnego OSP w Rzezawie.

Ks. Jan Warta.
Ks. Jan Warta

   W 2015 roku Kapelanem OSP Tarnawa został ks. prob. Jan Warta - probosz Parafii Nawiedzenia NMP w Tarnawie. Warto zaznaczyć, że jest on pierwszym kapelanem w 70-letniej historii jednostki.

Ks. Andrzej Krajewski

   Ks. Andrzej Krajewski - Proboszcz w Chełmie, od 4 maja 2019 roku Kapelan Strażaków Ochotników Gminy Bochnia, powołany przez Ks. Bpa Andrzeja Jeża.  Nominacje odebrał odebrał podczas uroczystej mszy świętej w kościele w Chełmie. 

Ks. Andrzej Krajewski

Ks. Krzysztof Wachala

    Ks. Krzysztof Wąchała - Proboszcz w Nowym Wiśniczu. Od 5 lutego 2021 roku Kapelan Strażaków Ochotników Gminy Nowy Wiśnicz. Zgodnie z obowiązującą procedurą Prezes ZOG ZOSP RP w Nowym Wiśniczu dh Sławomir Błoniarz wystąpił do Jego Ekscelencji Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża z wnioskiem o uregulowanie obsady osobowej Kapelana Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Nowy Wiśnicz. Dekretem nominacyjnym Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża z dniem 5 lutego br. Ksiądz Proboszcz Krzysztof Wąchała został mianowany Kapelanem Gminnym Straży Pożarnych Gminy Nowy Wiśnicz.

Ks. Krzysztof Wąchała

wstecz