CEREMONIAŁ POŻARNICZY.
CEREMONIAŁ POŻARNICZY - KONSULTACJA PROJEKTU 2021


Szanowne Druhny,
Szanowni Druhowie,
Członkowie Zarządu Głównego ZOSP RP
Dyrektorzy Zarządu Wykonawczych OW ZOSP RP

    Przekazujemy do konsultacji projekt nowego CEREMONIAŁU ZOSP RP (do pobrania - link poniżej). Przygotowany materiał jest efektem pracy zespołu roboczego Komisji ds. działalności organizacyjnej ZG ZOSP RP. Projekt przedstawiony do konsultacji został w znacznym stopniu zmieniony w porównaniu z dotychczas obowiązującym /Ceremoniałem OSP/.

    Zwracamy się z prośba o rzeczową i merytoryczną dyskusję nad opracowanym projektem, zarówno wśród działaczy Związku jak i w Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Wnioski, opinie, sugestie należy przesyłać na załączonym formularzu (do pobrania - link poniżej) mailowo na adres zg@zosprp.pl,  bądź listownie na adres biura Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie , w terminie do 31 stycznia 2021 roku.

--
Z poważaniem
Krzysztof Szelągowski
Zawiązek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
00-340 Warszawa
Oboźna 1
tel: 601 917 927

CEREMONIAŁ POŻARNICZY - PROJEKT - DO POBRANIA >>>
FORMULARZ KONSULTACJI - DO POBRANIA >>>
Wstecz